755-8669-2451 | info@wanexe.com
 • English
 • 繁体中文
  交易品种
 • 外汇
 • 股票
 • 期货
 • 期权
 • 债券
 • 基金
 • 指数
 • 差价合约
  账户类型
 • 标准账户
 • 活跃账户
  所属板块
 • G7
 • G20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
共24页 到第
 • 产品信息
 • 合约规则
 • 费用详情
 • 保证金规则(日内/隔夜)

 • 代码
  AUD-CAD
 • 简述
  Australian dollar
 • 标识码
  F15016138
 • 地区
  全球
 • 结算币种
  USD
 • 保证金币种
  AUD
 • 最小合约单位
  0.001
 • 最小合约增量
  0.001
 • 最大合约单位
  200.00
 • 最小价格变动
  0.00005
 • 点差
  0.1
 • 佣金
  5$
 • 当前报价
  1.12345/1.2346
 • 买入隔夜息
  0.00001
 • 卖出隔夜息
  0.00001
 • 开仓
  100  100
 • 持仓
  100  100
 • 卖空
  100  100
 • 交易时间(开盘)
 • 周一 - 周四 00:00-22:00 22:05-24:00
 • 周五 00:00-22:00
 • 周日 22:05-24:00

上述价格乃本公司最近成交之外汇买卖价。注意价格仅供参考,所有新单须向盘房重新问价。


  所属板块
 • G7
 • G20
 • 代码
 • 简述
 • 币种
 • 费用
 • 杠杆
 • 交易规则
  列表顺序依次是
  1.最小交易手数
  2.最小增量手数
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01
 • AUD • CAD
 • AUD/USD
 • AUD
 • 佣金 99.99   点差 0.2
 • 1 : 20
 • 0.01  0.01

风险提示:保证金交易的金融产品具有相当高的风险,您的亏损有可能超过您的初始本金,可能并不适合所有的投资者。
请确保您充分了解风险,并采取相应的措施来管理风险。